خیابان رسالت رودبارتان جنب مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 

شماره تلفن مرکز : 33355011

آخرین بروز رسانی : 14 شهریور 1400