شاخص برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار برای بلایا(DART)

 

 

ردیف

عنوان شاخص                                                                                   

1397

1398

1399

1

درصد پوشش برنامه ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا

12

21.1

15.2

2

درصد پوشش برنامه آموزش خانوار در برابر بلایا

10.9

19

13.7

3

متوسط میزان آمادگی خانوار در برابر بلایا

32.9

48.6

35.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.جهت مشاهده شاخص های برنامه ی ارزیابی ایمنی و خطر در برابر بلایا سال 97 تا 99  اینجا کلیک کنید

 

 

آخرین بروز رسانی : 14 اسفند 1400