جاده رشت به تهران امام زاده هاشم مرکز بهداشتی درمانی امام زاده هاشم

شماره تلفن مرکز : 34503363

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400