کیلومتر 5 جاده سنگر – پیچ ملکی – مرکز خدمات جامع سلامت بیجارپس

 

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400