زیباکنارکوچه شهید مصطفی علی آبادی مرکز بهداشتی درمانی زیباکنار

شماره تلفن مرکز: 34483301

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400