سنگر خیابان شریعتی کوچه شهید میرزاجانی مرکز بهداشتی درمانی سنگر یک

شماره تلفن مرکز :34522535

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400