سنگر - خیابان آزادگان جنب خیابان ملت مرکز سلامت شهدای هسته

شماره تلفن مرکز :34521939

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400