جاده رشت به آستانه اشرفیه روبروی مخابرات مرکز بهداشتی درمانی لولمان

شماره تلفن مرکز : 34562216

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400