واحد آمار در واحد گسترش ادغام شده است
 
واحد آمار یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان رشت می باشد که عهده دار جمع آوری، کنترل وجمع بندی آمارو اطلاعات عملکردیمراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان و ارسال آن به مراکز بالاتر می باشد.

  اهداف:

1- کنترل اطلاعات ثبت شده فعالیت های روزمره مراکز تحت پوشش؛

2- جمع آوری اطلاعات و آمار از عملکردهای مختلف مراکز؛

3- جمع بندی آمار و ارقام و ارسال آن به مراکز بالاتر؛

4- ارسال پس خوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش؛

5- استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله؛

6- همکاری با دیگر واحدهای ستادی در جهت پیشبرد برنامه های آماری؛

7- آموزش نیروهای جدید و دانشجویان رشته های مختلف طبق برنامه تنظیمی.

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400