برنامه های واحد جلب مشارکت مردمی

1- داوطلبان سلامت شهری ؛

2- داوطلبان سلامت مدارس ؛

3- داوطلبان سلامت  روستایی؛

4- داوطلبان متخصص در ادارات؛

5- داوطلبان متخصص در نهضت سواد آموزی؛

6- داوطلبان متخصص اتحادیه ها و اصناف.


   فعالیتهای داوطلبان سلامت

 1- به صورت اختیاری و رایگان، با مراکز بهداشتی و درمانی همکاری می کنند؛

2- با کمک مربی خود، از بین همسایگان و افراد محله محل سکونت خود خانوارهایی را به عنوان جمعیت تحت پوشش انتخاب  می کنند؛

3- پس از آموختن مطالب بهداشتی، آموخته های خود را به خانوارهای تحت پوشش خود منتقل می کنند؛

4- به منظور ترویج رفتارهای سالم در جامعه با کسب مهارتهای بهداشتی و ارتباطی لازم، باعث تغییر نگرش، عملکرد مردم و بهبود شرایط زندگی آنها می شود؛

5- به خاطر آشنایی با زبان و فرهنگ مردم محله خود با کمک و همیاری خود مردم در برنامه ریزی و حل مشکلات بهداشتی و ارتقاء سطح سلامت آن جامعه تلاش می کند؛

6- با شرکت در برنامه های توانمند سازی و فراگیری حرفه های مختلف، قادر خواهند بود مهارتهای کسب شده را به خانوارهای تحت پوشش خود و نیز به جوانان محله انتقال دهند.

   چگونه می توان داوطلب سلامت شد

   کلیه افراد علاقه مند می توانند با مراجعه به مرکز بهداشتی و درمانی نزدیک محل سکونت علاقه مندی خود را اعلام دارند و پس از ثبت نام و تشکیل پرونده با توجه به میزان توانایی و فرصتی که در اختیار دارند، به صورت دایم و یا موقت با مراکز بهداشتی و درمانی همکاری نمایند.

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400