اساسنامه

مجمع خیرین سلامت کشور

هرکه نفسی را حیات بخشد مثل آن است که تمام مردم را حیات بخشیده

  مقدمه

دین مقدس اسلام بعنوان مکتبی اجتماعی و انسان‌ساز اصل مشارکت و مسئولیت همگانی در پیشبرد اهداف اجتماعی را مبنای حرکت جامعه بسوی تعالی شناخته است و باورهای دینی و غیرت ملی مردم ایران در تاریخ افتخارآفرین این سرزمین نیز همواره تکیه گاه و پشتیبان ستمدیدگان ومحرومان باتوجه به رعایت اصول اخلاقی و انسانی بوده است.

امروزه کلیه کشورهای دنیا بخصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آنچنان به اهمیت بهداشت و سلامت واقفند که جامعترین کمکهای آنان در قالب مساعدتهای بهداشتی و سالم­سازی محیط بشری در جهان سوم در زمره ارجح‌ترین تبلیغات و فرآیندهای آنان قرار می‌گیرد.

کشور اسلامی ایران بعنوان پرچمدار اسلام ناب محمدی (ص) اهم وظایف دستگاههای کشوری را در جهت حفظ و ارتقاء بهداشت قلمداد نموده وضمن عمل به تعالیم قرآنی و دینی در زمینه بهداشت و سلامت پیشاهنگ علوم و فنون پیشگیری و علم پزشکی اجتماعی در محدوده خاورمیانه می‌باشد.

در همین راستا و نظر به لزوم تامین اجتماعی و بهداشت برای همه مردم ایران (اصل بیست و نهم قانون اساسی) و تامین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان برای همه (اصل چهل و سوم قانون اساسی) و در راستای تحقق جامعه ایرانی برخوردار از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و به انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی و با توجه به سنت مرضیه انبیای گرامی و ائمه اطهار(ع) و بهره‌گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک‌اندیشان در گسترش امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جامعه و گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیریه سلامت و فرهنگ‌سازی برای مشارکت گسترده مردم در تامین نیازهای بهداشتی و درمان و آموزش پزشکی با عنایت به اولویت‌ها و نیازهای بهداشتی و درمانی کشور و برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور هدایت اصولی و ساماندهی کمکها و مشارکت‌های مردمی و خیرین و سایر منابع مالی در دانشگاه های دولتی و تنظیم فعالیت موسسات خیریه سلامت کشور و رفع موانع موجود در تسهیل امر مشارکت خیرین در ارائه مشورت و کارشناسی لازم به ایشان و نیز در جهت جلب مشارکتهای مردمی و جذب کمکهای خیرین و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در مسیر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و در راستای تدابیر انسان‌دوستانه مبنی بر جلب مشارکتهای همگانی در توسعه اجتماعی «مجمع خیرین سلامت کشور» تشکیل می‌گردد.

 کلیات و اهداف

ماده 1

«مجمع خیرین سلامت کشور به منظور فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سلامت کشور و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری صحیح از کمکها، مشارکتهای مردمی و هدایت کمکها به اولویت‌های ملی در حوزه سلامت طبق این اساسنامه تشکیل می‌شود که به لحاظ رعایت اختصار در این اساسنامه «مجمع» نامیده می‌شود.

 

ماده 2

 کلیه فعالیت‌های «مجمع» به استناد بند الف ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت و تشکیلات و موسسات تجاری مصوب سال 1337 با اصلاحات بعدی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با رعایت قوانین جمهوری اسلامی و دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

 تبصره

«مجمع» دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و عام‌المنفعه است و منابع مالی آن عبارتند از: مشارکت‌های مردمی، موقوفات، صلح، ثلث، حبس، هبه، نذر، وصیت و غیره، کمکهای دولتی و سایر منابع مالی داخلی و خارج از کشور.

 

ماده 3

 مرکز اصلی «مجمع» در مرکز (تهران) است و در صورت لزوم می‌تواند در مرکز استانها و در خارج کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

 تبصره

شعب استانی مجمع، تحت عنوان «مجمع خیرین سلامت استان» در قالب شخصیت حقوقی «مجمع» و مواد این اساسنامه و با استقلال در امور مالی (درآمد و هزینه) از خط مشی و سیاست‌های کلی تشکیلات مجمع مرکز تبعیت می‌کند.

 

ماده 4

 شرایط عضویت در «مجمع» عبارتند از:

1-      خیرین (حقیقی یا حقوقی)

2-      تابعیت جمهوری اسلامی ایران

3-      التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی

4-      اشتهار حرفه‌ای

5-      عدم انجام فعالیتهای حزبی و سیاسی در قالب «مجمع»

6-      پذیرش اساسنامه «مجمع» برای فعالیت

 

ماده 5

فعالیت «مجمع» از تاریخ تاسیس برای مدت «نامحدود» تشکیل می‌گردد.

 ماده 6

 دارایی اولیه «مجمع» مبلغ ده میلیون ریال می‌باشد که توسط هیئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار «مجمع» قرار گرفته است.

 

ماده 7

اهداف «مجمع» عبارتند از:

1-      تلاش برای شناسایی و هدایت و جذب خیرین بخش سلامت در کشور.

2-      برنامه‌ ریزی بمنظور تبلیغات و فرهنگ‌سازی برای جذب خیرین و کمکهای مردمی در جهت ارتقاء سلامت کشور.

3-      احداث، تکمیل، ترمیم، تجهیز و همیاری در امر مراکز بهداشتی و درمانی کشور مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

4-      همیاری در اداره، مددکاری و توسعه برنامه‌های مراکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی و پژوهشی مورد تائید.

5-      ارتباط و تعامل با خیریه‌ها و سازمانهای بین‌المللی در زمینه سلامت.

6-   تلاش در جهت تامین منابع مالی از طریق: اخذ وام، کمکهای دولتی و مردمی بویژه خیرین در داخل و خارج کشور و کمکهای سازمان‌های بین‌المللی.

7-   ارائه پیشنهاد در جهت تصویب قوانین و مقررات لازم برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به موسسات بهداشتی و درمانی دولتی و خیریه کشور بمنظور توسعه فعالیتهای بهداشتی درمانی و آموزشی و تحقیقاتی در سطح کشور.

8-      تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و حمایت معنوی و قانونی از فعالیتهای موسسات خیریه در بخش سلامت کشور.

9-   طراحی و پیگیری روش‌های تشویقی و تسهیلاتی در جهت کاهش هزینه‌های بالاسری اعم از مالیات، عوارض، انرژی و غیره برای موسسات خیریه بهداشتی درمانی کشور.

10-   ایجاد و ساماندهی مجمع خیرین استانها و مراکز بهداشتی درمانی آموزشی کشور.

 ماده 8

طرحها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد. پس از هماهنگی لازم با وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

 ماده 9

موسسان و وابستگان مجمع خیرین سلامت طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیات امناء و مدیران مجمع حق معامله با موسسه را ندارند.

 ماده 10

موسسان و هیات امناء و هیات مدیره حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی به مجمع را ندارند بطوریکه پس از انحلال، دارایی مجمع با نظرنمایندگان وزارت دارایی و سازمان اوقاف و امور خیریه و هیات امناء در اقرب با نیت بانیان مجمع به یکی از موسسات خیریه و عام‌المنفعه واگذار گردد.

 ارکان

ماده 11

ارکان مجمع عبارتند از:

1-      هیات موسس

2-      هیات امناء (مجمع عمومی)

3-      هیات مدیره

4-      مدیرعامل

5-      بازرسان

 الف – هیات موسس

ماده 12

اعضای هیات موسس 14 نفر بشرح ذیل می‌باشد:

1-      جناب آقای سیدرضا نیری فرزند سیدمهدی

2-      جناب آقای دکتر محمدباقر اردشیر لاریجانی فرزند میرزاهاشم

3-      حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا مصطفی مرسلی فرزند علی

4-      جناب آقای مهندس نادر ریاحی سامانی فرزند اسحاق

5-      جناب آقای دکتر امیدوار رضایی فرزند نجف

6-      جناب آقای سیدمحمد شیرزای فرزند سیدرضا

7-      جناب آقای قاسم نوده فراهانی فرزند علی اصغر

8-      جناب آقای محمد آزاد فرزند کاظم

9-      جناب آقای غلامرضا بخشی زاده فرزند عباس

10-   جناب آقای سیدعباس پورهاشمی فرزند سیدجلال

11-   جناب آقای محمدتقی تصدیق مقدم فرزند محمدعلی

12-   جناب آقای منصور قمشه فرزند مصطفی

13-   جناب آقای سعید ستاری فرزند عباسعلی

 ماده 13

 هیئت موسس پس از تصویب و معرفی هیات امناء (مجمع عمومی) دیگر مسئولیتی در مجمع نخواهند داشت.

 تبصره

 اعضای هیات موسس می‌تواند از اعضای هیات امناء (مجمع عمومی) باشند.

 ب- هیات امناء (که بمنزله مجمع عمومی خیرین سلامت کشور تلقی می‌گردد)

 ماده 14

 هیات امناء (مجمع عمومی) با ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل انتخاب می‌شوند که با تصویب هیات امناء قابل افزایش است:

1-      جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی فرزند منوچهر

2-      جناب آقای سیدرضا نیری فرزند سیدمهدی

3-      ححت‌الاسلام و المسلیمن حاج آقای مصطفی مرسلی فرزند علی

4-      جناب آقای دکتر محمدباقر بهرامی فرزند علی داد

5-      جناب آقای دکتر امیدوار رضایی فرزند نجف

6-      جناب آقای دکترمحمد باقر اردشیر لاریجانی فرزند میرزاهاشم

7-      جناب آقای قاسم نوده فراهانی فرزند علی اصغر

8-      سرکار خانم دکتر فاطمه آلیا فرزند اصغر

9-      جناب آقای محمد آزاد فرزند کاظم

10-   جناب آقای عباس شاکری فرزند محمدعلی

11-   جناب آقای سیدمجتبی قائم مقامی فرزند سید ابوتراب

12-   جناب آقای غلامرضا بخشی زاده فرزند عباس

13-   جناب آقای دکتر حسن امین لو فرزند علی اکبر

14-   جناب آقای محمدمهدی خورسند نیا فرزند حسین

15-   جناب آقای سیدجلال دخانچی فرزند سیدعلی محمد

16-   جناب آقای حسین یزدانی فرزند محمد

17-   جناب آقای میرزازاده 

18-   جناب آقای حسن ساده فرزند غلامحسین

19-   جناب آقای دکتر مرتضی جابری فرزند اسماعیل

20-   جناب آقای اسداله مرثقی فرزند محمد

21-   جناب آقای حسین ملکشاهی فرزند ابوالقاسم

22-   جناب آقای مهندس بیژن آذیش فرزند موسی

23-   جناب آقای مجید رمضانی فرزند ابوالقاسم

24-   جناب آقای مهندس امیر زاریان فرزند ترابعلی

25-   جناب آقای عباس معصومی فرزند علی

26-   جناب آقای هاشم سلیمی آشتیانی فرزند محمدعلی

27-   جناب آقای محمدرضا تیماج چی فرزند ابوالقاسم

28-   جناب آقای سیدمجتبی سجادی فرزند محمدباقر

29-   جناب آقای سیدحسین زریباف فرزند سیدعلی

30-   جناب آقای احمد هوشنگی فرزند عزیزاله

31-   جناب آقای جمال جعفریان فرزند علی

32-   جناب آقای دکتر صلاح‌الدین دلشاد فرزند بهاءالدین

33-   جناب آقای سیدمحمد شیرازی فرزند سیدرضا

34-   جناب آقای علی اصغر ساعتچی فرد فرزند حسین

35-   جناب آقای حسن دهقان فرزند رجبعلی

36-   جناب آقای دکتر بهمن نیکپور فرزند رحیم

37-   جناب آقای داود بقایی فرزند حسین

38-   جناب آقای مهندس مجید شایسته

39-   جناب آقای مهندس نادر ریاحی سامانی فرزند اسحاق

40-   جناب آقای غضنفر اصل رکن آبادی فرزند محمد

41-   سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی فرزند سیف اله

42-   جناب آقای مهندس سیف اله رضایی فرزند حاجی آقا

43-   جناب آقای محمدتقی تصدیق مقدم فرزند محمدعلی

44-   جناب آقای سیدعباس پورهاشمی فرزند سیدجلال

45-   جناب آقای سعید ستاری فرزند عباسعلی

46-   جناب آقای منصور قمشه فرزند مصطفی

47-   جناب آقای سیدحسین دکمه چی فرزند سیدحسن

48-   جناب آقای محمدرضا حافظی فرزند مصطفی

49-   جناب آقای منصور حاجی آخوندیان فرزند حسین

50-   جناب آقای محمد طهام پور فرزند رضا

51-   جناب آقای ابوالقاسم آقا حسین شیرازی فرزند احمد

52-   جناب آقای مصطفی قلی خسروی فرزند محمدباقر

53-   جناب آقای اسداله احمدی شهریور فرزند

54-   سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر

 نمودار تشکیلاتی مجمع خیرین سلامت کشور

   

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400