دستورالعمل اجرایی پزشک خانواده-شماره 20
   برای مشاهده فایل مربوط به مدیریت سل ریوی اینجا کلیک کنید. 
   برای مشاهده فایل مربوط به مراقبت های تغذیه ای اینجا کلیک کنید. 
   برای مشاهده فایل مربوط به سرطان کولون اینجا کلیک کنید. 
   برای مشاهده فایل مربوط به پیشگیری و کنترل اختلال چربی های خون اینجا کلیک کنید. 
  برای مشاهده فایل مربوط به فشار خون اینجا کلیک کنید. 
 برای مشاهده فایل مربوط به تشخیص سرطان اولیه پستان اینجا کلیک کنید. 
 برای مشاهده فایل مربوط به دیابت اینجا کلیک کنید. 
برای مشاهده فایل مربوط به ایدز اینجا کلیک کنید. 

پایش برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی

دستورالعمل اجرایی مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه ها نسخه 100

راهنمای استانداردهای خدمات و تجویز دارو


ابزار پایش و ارزشیابی برنامه مراقبتهای اولیه سلامت ویژه پایگاه سلامت



چک لیست پایش عملکرد فصلی پزشک تیم سلامت بر اساس نسخه 18



  دستورالعمل نحوه بازخورد ارجاع در سامانه سیب

 فرم پایش عملکرد فصلی مامای تیم سلامت

 سوالات متداول سامانه سیب


 ورژن 19 برنامه پزشک خانواده

 جهت دانلود فایلهای دستورالعمل اجرائی پرداخت مبتنی برعملکرد-سامانه سیب 
   فایل 1   فایل 2    فایل 3    فایل 4 
دستورالعمل نظام ارجاع الکترونیکی


دستورالعمل سرشماری جمعیتی سال98

فایل شماره 1  فایل شماره 2

دستورالعمل ارجاع به سطح 2 در نود اصلی سامانه سیب  1  ,  2
 


 
آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400