گزارش تشکیلات بهداشت حرفه ای 

پیشگیری و کنترل کوید 19 (کرونا ویروس ): عوامل اجرایی پسماند و فاضلاب 

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید - 19 برای مدیریت  اجرایی  و عوامل اجرایی پسماند و فاضلاب 

راهنمای  پیشگیری و کنترل کرونا ویروس: بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به  COVID-19 

 راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار درصنایع تولید دارو

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کشاورزی

 راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کارگاههای تولید موادغذایی (بستنی سازی، کارگاه تولید شیرینی، کارگاه تولید محصولات لبنی و نظایر آن

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کارگاهها و صنایع کوچک

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در صنایع تولید

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در صنایع تولید مواد خوراکی و آشامیدنی

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در شهرکهای صنعتی

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید  19 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در سامانه های آب و فاضلاب

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید  19 فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در دامپروری و مرغداری

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید  19 سوالات پرتکرار تجهیزات – فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار حفاظت فردی

راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا

مراحل پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی

 راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19در جایگاه سوخت درون شهری و بین شهری

 راهنمای کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس کرونا 2019

راهنمای  پیشگیری و کنترل کووید 19 ماسک های  تنفسی

پیشگیری از مسمومیت و حریق در استفاده از محلول های گندزدا

 پاسخ به پرسشهای پرتکرار در خصوص استفاده از ماسکهای تنفسی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 (کروناویروس) 

راهنمای پیشگیری وکنترل ویروس کرونادرمحیط های اداری نسخه دوم

 راهنمای پیشگیری و کنترل کوید 19 (کرونا ویروس ) در محیط کار  راهنمای عمومی

راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار

راهنمای راههای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس  آموزش عمومی کارگران و کارفرمایان

لیست پزشکان دارای مجوز معاینات سلامت شغلی

 لیست شرکتهای خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400