1.    ادغام بهداشت روان در سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه ( PHC

2.    کلیه فعالیتهایی که در جهت گسترش سلامت روانی و اجتماعی فرد باشد؛

3.    آموزشهای عمومی به منظور جلوگیری از ابتلاء به بیماریهای روانی و عصبی؛

4.    آموزش مهارتهای زندگی از جمله مهارت ارتباطی - مقابله با استرس - حل مسئله - قاطعیت، خود آگاهی و ...؛

5.    آموزش شیوه فرزند پروری؛

6.    آموزش مداخلات روانی در پیشگیری از بلایای طبیعی؛

7.    آموزش پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد؛

8.    سمینارهای تشخیص و درمان بیماریهای روان پزشکی؛

9.    تهیه پمفلتها و جزوات آموزشی؛

10.   درمان به موقع و مناسب بیماران به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای روانی.


آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400