رئوس برنامه ها

 

1-  پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در اضافه وزن و چاقی کودکان سنین مدرسه و نوجوانان (ایران اکو)

2-پیشگیری وکنترل اضافه وزن و چاقی کودکان زیر 5 سال

3-  پیشگیری و مراقبت تغذیه ای بیماران در پایگاه ها و مراکز جامع سلامت

4-  مکمل یاری با ویتامین و املاح در گروه های هدف (کودکان،نوجوانان،مادران بارداروشیرده،میانسالان وسالمندان ) براساس دستورالعمل کشوری

5- مکمل یاری با آهن و ویتامین D دردانش آموزان

6-  حمایت تغذیه ای کودکان زیرپنج سال مبتلا به سوء تغذیه در خانوارهای نیازمند (سبد حمایتی)

7- حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده مبتلا به سوء تغذیه و نیازمند

8-ادغام برنامه مراقبت تغذیه ای در بیماری سل

9-پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

10-توانمند سازی گیرندگان خدمت تحت پوشش پایگاه ها و مراکز جامع سلامت در خصوص تغذیه در کرونا

11-مراقبت های تغذیه ای سالمندان با تاکید بر شرایط کرونا

12-  بهبود تغذیه دانشجویان با تاکید برشرایط کرونا

13- آموزش جامعه در خصوص تغذیه سالم با تاکید بر پیشگیری از کرونا (بسیج های آموزشی ، مناسبت های ملی، مذهبی و تغذیه ای ......)

14-توانمند سازی کارکنان بین بخشی در سازمان ها و ادارات دولتی در خصوص تغذیه سالم

15-توانمند سازی زنان عشایر و روستایی در خصوص تغذیه سالم

16-بهبود تغذیه در جامعه طلاب

17- بهبود تغذیه در مجموعه دانشگاه فرهنگیان

18- تغذیه در بحران ها

19-مشاوره تغذیه در سامانه 4030

20-مدیریت تغذیه برای سلامت زنان و کودکان

21-  بهبود کیفیت نان وکاهش ضایعات مواد غذایی

آخرین بروز رسانی : 09 اسفند 1400