شاخص های واحد دهان ودندان از تاریخ 1400/1/1 الی 1400/11/30


 

 

 

نام شاخص

 

مقدار شاخص

 

 

معاینه

5979

کشیدن دندان

8419

ترمیم

1207

جرمگیری

694

پالپوتومی

168

وارنیش فلوراید

2011

فیشور سیلنت

1748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 17 اسفند 1400